เมืองสวรรค์แห่งขุนเขา เริ่มต้อนรับนักวิ่งเทรลส่งเสริมการท่องเที่ยว

เมืองสวรรค์แห่งขุนเขา

เมืองสวรรค์แห่งขุนเขา เริ่มต้อนรับนักวิ่งเทรลสุดแกร่ง ดาลุย สะปัน ส่งเสริมการท่องเที่ยว การแข่งขันวิ่งเทรล “น่าน เทรลรันนิ่ง 2021 ดาลุยสะปัน เมืองสวรรค์แห่งขุนเขา” โดยมีนายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยนักกีฬาที่สนามกีฬาหมู่บ้านสะพาน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

มีนักกีฬาชายและหญิงจำนวน 500 คนที่เข้าร่วมในการลงทะเบียนเต็มบันทึกภายใน 8 นาที ภายใต้มาตรฐานการจัดกิจกรรมกีฬาแบบ New Normal โดยเคร่งครัดตามที่ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน กำหนด ซึ่งแบ่งการแข่งขันตามความยากของระยะทาง 3 ระยะ และตามช่วงอายุทั้งชายและหญิง เป็นระยะทาง 60.8 กม.

สำหรับนักกีฬาที่เข้า แข่งขันวิ่งเทรล เป็นประจำ ระยะทาง 34 กม. สำหรับนักกีฬาที่เคยทำการแข่งขันวิ่งเทรลหรือไม่? และระยะทางจริงคือ 10.4 กม.